030-2209790
6 stappen om de beste CRM-software te selecteren

6 stappen om de beste CRM-software te selecteren

6 stappen om de beste CRM-software te selecteren Het selecteren van de beste CRM-software Er zijn heel veel CRM-pakketten op de markt. Met zo’n groot aanbod is het lastig om de juiste keuze te maken. Het ene pakket kan meer dan het andere, terwijl het niet altijd duidelijk is waarin het verschil zit. Omdat het aanschaffen van een CRM-systeem meestal een behoorlijke investering vraagt, is het belang van een geslaagd selectietraject groot. Hoe kies je uit al die CRM-pakketten de beste oplossing? In onze ervaring begint dat niet bij de software, maar bij de organisatie. Nog concreter: het begint bij hoe je je marketing-, verkoop- en serviceprocessen optimaal inricht. Daar zoeken we vervolgens het beste softwarepakket bij. Aan de hand van een gestructureerde aanpak doorloop je een strak en objectief selectieproces om bij de beste oplossing uit te komen. Dit zijn de stappen die wij volgen: 1: Eisen en wensen vaststellen 2: CRM-softwareleveranciers selecteren 3: Request for Proposal opstellen 4: Geselecteerde CRM-softwareleveranciers vergelijken 5: Keuze maken 6: Contract afsluiten Stap 1. Eisen en wensen vaststellen Je maakt de juiste keuze door eerst je eisen en wensen vast te stellen: de CRM-requirements. Dat doen we aan de hand van een blauwdruk van de toekomstige situatie. Ontwerp een blauwdruk Aan de hand van jouw CRM-visie, ambitie, doelstellingen en toekomstige processen bepaal je waar het CRM-systeem aan moet voldoen. Dat heldere beeld van de toekomstige situatie is jouw blauwdruk. De blauwdruk van de toekomstige situatie geeft een duidelijk beeld van wat je gaat dóen om je doelen te realiseren. Meer weten over de blauwdruk? Lees het blog op crmsoftwareadvies.nl >> De CRM-requirements die voortkomen uit de blauwdruk zijn...
5 tips om het beste CRM-pakket te kiezen

5 tips om het beste CRM-pakket te kiezen

5 tips om het beste CRM-pakket te kiezen Waar let je op om het beste CRM-pakket te kiezen? 1. Ondersteunt het CRM-pakket jouw ideale werkwijze? Een CRM-pakket is er om jouw organisatie te ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van optimale klantrelaties. Hoe je dit doet is een samenspel van procedures (processen), gedrag van mensen (organisatie) en automatisering (informatietechnologie). Het selectieproces van het beste CRM-pakket start daarom niet met het opstellen van CRM-requirements. Het start met het in kaart brengen hoe jij – in jouw situatie – gaat komen tot die optimale klantrelaties. Hoe ga je dat aanpakken, wat moet je daarvoor doen? Jouw klanten zien alleen datgene wát je doet en hoe je dat doet. Dat is waar je het verschil gaat maken. De software kan je daarbij ondersteunen. Later in deze blogpost nemen we je uitgebreid mee in het stappenplan van CRM-software selectie. 2. Past de leverancier bij jou? De uiteindelijk keuze van leverancier wordt beïnvloed door verschillende factoren. Enerzijds wat het CRM-pakket te bieden heeft, maar ook de leverancier speelt een belangrijke rol. De leverancier is degene die het CRM-systeem voor jou gaat implementeren, waarvoor je moet kunnen vertrouwen op de leverancier. Hoeveel kennis heeft de leverancier van jouw branche? Komt hij deadlines en afspraken na? Hoe is jouw relatie ten opzichte van de salespersoon? 3. Wat zijn de kosten? Tegenwoordig betaal je voor de meeste CRM-oplossingen een vast bedrag per maand, een bedrag per gebruiker per maand of een combinatie daarvan. De licentiekosten vormen echter minder dan 50% van de kosten. Denk ook aan implementatiekosten, kosten van eventuele hardware, datamigratie, onderhoud en trainingen, zoals je hiervoor hebt kunnen...
5 voorwaarden voor Request for Proposal

5 voorwaarden voor Request for Proposal

5 voorwaarden voor Request for Proposal Een heldere Request for Proposal (RFP) met de juiste vragen is van groot belang in een CRM-selectietraject. In het RFP staan eisen en wensen, maar ook een omschrijving van de gewenste werkwijze en processen binnen de organisatie. Dit zijn 5 voorwaarden voor een heldere Request for Proposal: #1. Kies voor onderscheidende CRM-requirements Neem die CRM-requirements of functionaliteiten mee in je offerteaanvraag waarvan je verwacht verschillen te zien tussen de CRM-softwareleveranciers. Een klantprofiel is iets dat alle CRM-oplossingen hebben, dus dat is niet onderscheidend. Maar dat het systeem Nederlandstalig moet zijn, kan wel een onderscheidende CRM-requirement van het CRM-pakket zijn. Of dat het de mogelijkheid biedt om het CRM-systeem te koppelen aan het ERP-systeem dat binnen jouw organisatie wordt gebruikt.   #2: Formuleer de vragen duidelijk Het is belangrijk om de vragen in het Request for Proposal goed te structureren, zodat de antwoorden ook eenvoudig te vergelijken zijn tussen de verschillende CRM-softwareleveranciers. Maar nog belangrijker is het om de vragen duidelijk te formuleren. Leveranciers zijn in dit stadium vaak geneigd om aan te geven dat ze alles kunnen. Ze zijn bang om buiten de boot te vallen door ‘nee’ te antwoorden en vullen daarom liefst bij alle vragen een positief antwoord in. Als ze dat redelijkerwijs niet kunnen, volgt er vaak een uitgebreid verhaal waaruit de lezer dan zelf maar zijn conclusies dient te trekken. Aangezien dat geen goede basis is om tot verdere selectie te komen, is een heldere formulering van de vraag belangrijk, liefst ook met een eenduidige antwoordcategorie (‘ja, dit is standaard’ of ‘nee, dit vergt een aanpassing aan de software’)....
5 tips voor een goede CRM-software demonstratie

5 tips voor een goede CRM-software demonstratie

5 tips voor een goede CRM-software demonstratie   Tip #1: Vraag om een CRM-software demonstratie op maat Softwareleveranciers zijn vaak geneigd om aan te geven dat alles kan. In de praktijk blijken sommige dingen toch niet helemaal te werken. Zien is geloven. De leveranciers moeten bewijzen dat ze aan jouw eisen en wensen kunnen voldoen. Daarom vraag je de leveranciers niet om een CRM-software demonstratie, maar om een demonstratie op maat, customized demo of tailored presentation.   Tip #2: Filter knelpunten vanuit het Request for Proposal In een standaard demonstratie zien we wat de CRM-software kan. Dat is natuurlijk interessant, maar we willen ook weten wat de CRM-software niet kan. Op basis van het Request for Proposal filter je mogelijke knelpunten van de CRM-software voor jouw specifieke situatie. Hoe ondersteunt de CRM-software deze mogelijke knelpunten en welke oplossingen zijn er mogelijk?   Tip #3: Stel een bedrijfscase op Om een goede demonstratie van de CRM-pakketten voor te bereiden en de herkenbaarheid voor de organisatie zo groot mogelijk te maken is het verstandig een bedrijfscase op te stellen. Dit levert een beschrijving op van de belangrijkste processen op basis van concrete voorbeelden. Wij noemen de demonstraties dan ook ‘scripted’ presentaties; demonstraties waarbij we de leverancier een helder script meegeven van wat we precies willen zien en horen. Overigens: hoe compacter de bedrijfscase, hoe beter. De bedrijfscase wordt naar de geselecteerde leveranciers gestuurd, die op basis hiervan een demonstratie van de bedrijfscase in de CRM-software voorbereiden. Reken erop dat zij voor een goede voorbereiding een aantal weken doorlooptijd nodig hebben.   Tip #4: Geef zoveel mogelijk informatie Geef de CRM-softwareleverancier zo...
Waarom een nieuw CRM-systeem je verkoopprobleem niet gaat oplossen

Waarom een nieuw CRM-systeem je verkoopprobleem niet gaat oplossen

Waarom een nieuw CRM-systeem je verkoopprobleem niet gaat oplossen Misschien herken je het wel: de verkoopafdeling haalt zijn targets niet en marketing wordt aan het werk gezet om meer nieuwe leads te genereren. De marketeers gaan aan het werk en het management ziet in het sales dashboard dat het de goede kant opgaat. Prachtig zo’n dashboard waarin je kunt sturen op je sales funnel. Inzicht is geweldig, maar het komt helaas te vaak voor dat de funnel vullen belangrijker wordt dan het binnenhalen van goede leads. Kwantiteit gaat boven kwaliteit om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Met als gevolg dat sales kostbare tijd en energie verspilt aan waardeloze leads.   Tijd voor een nieuw CRM-systeem dat wél werkt. Toch?   CRM-systeem is een hulpmiddel, geen oplossing Bovenstaand verhaal is een typisch voorbeeld van een verkeerde toepassing van een CRM-systeem. Een CRM-systeem is een tool. Niks meer en niks minder. Wanneer je verwacht dat een tool je probleem oplost, dan kom je vaak bedrogen uit. Je lost er de kern van het probleem niet mee op. In dit geval is de vraag waarom er niet meer kwalitatief goede leads binnenkomen. Ligt dat bijvoorbeeld aan de acties die marketing inzet of is sales onvoldoende bezig met netwerken? De CRM-software kan inzicht geven in de sales funnel, maar niet het achterliggende probleem oplossen. Daar zijn mensen voor nodig. Analyseer dus altijd eerst je probleem voordat je overgaat tot de aankoop van een CRM-systeem. Dan pas weet je of het CRM-systeem een waardevolle bijdrage gaat leveren aan jouw processen en doelstellingen.   Kijk naar je topverkopers voor optimale inrichting sales CRM Ook...
CRM en marketing automation: het verschil

CRM en marketing automation: het verschil

CRM en marketing automation: het verschil CRM en marketing automation. Twee begrippen die in de marketingwereld bekend zijn, maar die daar buiten soms verwarring veroorzaken. Waar Customer Relationship Management (CRM) gericht is op de klant en het managen van de relatie met de klant, betekent Marketing Automation het automatiseren van marketingtaken door middel van technologie. Maar zijn beide dan softwaresystemen of gaat het verder dan dat? CRM is meer dan alleen software Customer Relationship Management is een bedrijfsstrategie waarin de klant centraal staat. CRM richt zich op het versterken van de relatie met de bestaande en potentiële klant. Om een relatie met de klant aan te gaan moet de organisatie de behoeften en wensen van een specifieke klant in kaart brengen. Dan pas is de organisatie in staat in te spelen op wat de klant echt wil en nodig heeft. Om dat voor elkaar te krijgen en de klantrelatie goed te managen, kun je gebruik maken van CRM-software. Succesvol CRM gaat dus over veel meer dan alleen de software achter CRM. In eerste instantie gaat CRM over werkprocessen, organisatie en gedrag. Hoe gaat de organisatie om met klanten? Hoe kun je dat in de toekomst beter doen en wat is daarvoor nodig? CRM-software is ondersteunend hieraan.   CRM en Marketing automation: een wisselwerking? Wanneer een organisatie CRM goed op orde heeft, zijn alle processen in de organisatie en het gedrag van medewerkers op de klant gericht. Alle afdelingen binnen de organisatie hebben via het CRM-systeem toegang tot klantdata, houden eventuele veranderingen bij en volgen signaleringen voor klantinteractie op. Bij dat laatste punt, klantinteractie, komen CRM en marketing automation samen. Marketing automation zet...