030-2209790
6 stappen om de beste CRM-software te selecteren

6 stappen om de beste CRM-software te selecteren

6 stappen om de beste CRM-software te selecteren Het selecteren van de beste CRM-software Er zijn heel veel CRM-pakketten op de markt. Met zo’n groot aanbod is het lastig om de juiste keuze te maken. Het ene pakket kan meer dan het andere, terwijl het niet altijd duidelijk is waarin het verschil zit. Omdat het aanschaffen van een CRM-systeem meestal een behoorlijke investering vraagt, is het belang van een geslaagd selectietraject groot. Hoe kies je uit al die CRM-pakketten de beste oplossing? In onze ervaring begint dat niet bij de software, maar bij de organisatie. Nog concreter: het begint bij hoe je je marketing-, verkoop- en serviceprocessen optimaal inricht. Daar zoeken we vervolgens het beste softwarepakket bij. Aan de hand van een gestructureerde aanpak doorloop je een strak en objectief selectieproces om bij de beste oplossing uit te komen. Dit zijn de stappen die wij volgen: 1: Eisen en wensen vaststellen 2: CRM-softwareleveranciers selecteren 3: Request for Proposal opstellen 4: Geselecteerde CRM-softwareleveranciers vergelijken 5: Keuze maken 6: Contract afsluiten Stap 1. Eisen en wensen vaststellen Je maakt de juiste keuze door eerst je eisen en wensen vast te stellen: de CRM-requirements. Dat doen we aan de hand van een blauwdruk van de toekomstige situatie. Ontwerp een blauwdruk Aan de hand van jouw CRM-visie, ambitie, doelstellingen en toekomstige processen bepaal je waar het CRM-systeem aan moet voldoen. Dat heldere beeld van de toekomstige situatie is jouw blauwdruk. De blauwdruk van de toekomstige situatie geeft een duidelijk beeld van wat je gaat dóen om je doelen te realiseren. Meer weten over de blauwdruk? Lees het blog op crmsoftwareadvies.nl >> De CRM-requirements die voortkomen uit de blauwdruk zijn...
Stappenplan voor de CRM business case

Stappenplan voor de CRM business case

Stappenplan voor de CRM business case Je directie overtuigen van de noodzaak van een nieuw CRM-systeem kan een uitdaging zijn. Zeker wanneer een nieuw CRM-systeem niet is opgenomen in het budget of er vanuit het verleden een nare bijsmaak hangt aan CRM. Het gaat vaak om flinke investeringen, dus een goede voorbereiding en afweging is zeer waardevol. Een CRM business case is de beste basis voor een CRM-project én om de directie te overtuigen dat CRM veel kan opleveren.   Wat is een CRM business case? Een business case is een document dat de argumentatie samenvat voor een investeringsbeslissing. In het geval van een CRM business case gaat het dus om de onderbouwing van de investering in een CRM-project – en vaak betreft het dan de aanschaf en implementatie van een CRM-systeem. De CRM business case is geen doel op zich, maar is bedoeld om de opbrengsten, kosten en risico’s van het CRM-initiatief vooraf in kaart te brengen. Hoe groter de verandering of hoe meer geld ermee gemoeid is, hoe belangrijker de business case. De conclusies passen meestal op een A4-tje, maar een goede onderbouwing vergt soms uitgebreide analyse.   Waarom een CRM business case? Tijdens het opstellen van een business case wordt er binnen de organisatie een denkproces op gang gebracht dat al een voorbereiding vormt op het komende veranderingsproces. Door in een vroeg stadium de diverse belangengroepen om input te vragen voor de CRM business case worden zij in de gelegenheid gesteld om te participeren. Daarmee is de business case ook een vorm van change management. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en kan veel weerstand achteraf voorkomen. Bij...
5 tips om het beste CRM-pakket te kiezen

5 tips om het beste CRM-pakket te kiezen

5 tips om het beste CRM-pakket te kiezen Waar let je op om het beste CRM-pakket te kiezen? 1. Ondersteunt het CRM-pakket jouw ideale werkwijze? Een CRM-pakket is er om jouw organisatie te ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van optimale klantrelaties. Hoe je dit doet is een samenspel van procedures (processen), gedrag van mensen (organisatie) en automatisering (informatietechnologie). Het selectieproces van het beste CRM-pakket start daarom niet met het opstellen van CRM-requirements. Het start met het in kaart brengen hoe jij – in jouw situatie – gaat komen tot die optimale klantrelaties. Hoe ga je dat aanpakken, wat moet je daarvoor doen? Jouw klanten zien alleen datgene wát je doet en hoe je dat doet. Dat is waar je het verschil gaat maken. De software kan je daarbij ondersteunen. Later in deze blogpost nemen we je uitgebreid mee in het stappenplan van CRM-software selectie. 2. Past de leverancier bij jou? De uiteindelijk keuze van leverancier wordt beïnvloed door verschillende factoren. Enerzijds wat het CRM-pakket te bieden heeft, maar ook de leverancier speelt een belangrijke rol. De leverancier is degene die het CRM-systeem voor jou gaat implementeren, waarvoor je moet kunnen vertrouwen op de leverancier. Hoeveel kennis heeft de leverancier van jouw branche? Komt hij deadlines en afspraken na? Hoe is jouw relatie ten opzichte van de salespersoon? 3. Wat zijn de kosten? Tegenwoordig betaal je voor de meeste CRM-oplossingen een vast bedrag per maand, een bedrag per gebruiker per maand of een combinatie daarvan. De licentiekosten vormen echter minder dan 50% van de kosten. Denk ook aan implementatiekosten, kosten van eventuele hardware, datamigratie, onderhoud en trainingen, zoals je hiervoor hebt kunnen...
CRM-software koppelen aan ICT-systemen

CRM-software koppelen aan ICT-systemen

CRM-software koppelen aan ICT-systemen CRM-software koppelen aan bestaande systemen Een CRM-systeem is binnen de ICT-omgeving van een organisatie een zelfstandig systeem met eigen data-opslag, maar heeft veel raakvlakken met andere applicaties zoals voor administratie en logistiek. Want bij CRM staat de klant centraal en dat betekent dat alle gegevens over de klant in het CRM-systeem zichtbaar moeten zijn om de klant optimaal te helpen. CRM-software koppelen met andere systemen levert een completer beeld van jouw (potentiële) klanten. Voor de selectie van de juiste CRM-software is de koppeling met andere ICT-systemen dan ook van groot belang. CRM in de ICT-architectuur CRM koppelen aan bestaande systemen in de organisatie is onderdeel van een lange termijn strategie. Het gaat niet alleen om het technisch koppelen van systemen; het koppelen van CRM aan de bedrijfsstrategie en in de ICT-architectuur zijn voorwaarden voor succes. Goede integratie tussen CRM-applicaties en andere systemen kunnen complex zijn. Het vereist goed voorwerk en de betrokkenheid van de juiste mensen in een vroeg stadium. Stel jezelf de volgende vragen:• Welke data heb je nodig?• Hoe ga je de datastromen structureren?• Vanuit welke bronnen komt welke data?• Welk informatiesysteem is leidend?• Wie is de verantwoordelijke van een specifiek systeem?• Heb je de juiste mensen met kennis van de organisatie, functionaliteiten en techniek bij elkaar? Wanneer je het juiste team hebt samengesteld, werk je een model uit waarin alle koppelingen tot in detail zijn gedefinieerd. Dat is een belangrijk fundament voor de uiteindelijke oplossing en realisatie van de koppeling van CRM-software met de andere systemen. Vervolgens analyseer je alle gegevens die uitgewisseld moeten worden. Risico’s van CRM-software koppelen Voor een optimaal gebruik van data is een koppeling...
CRM-pakket: standaard of maatwerk?

CRM-pakket: standaard of maatwerk?

CRM-pakket: standaard of maatwerk? Soorten CRM-pakket: standaard, maatwerk, hybride of software stack? Bij CRM-software kun je kiezen uit een standaard CRM-pakket, maatwerk, een hybride oplossing of een software stack. Standaard CRM-pakket Kies je voor een standaard CRM-pakket, dan kies je voor de functionaliteiten die dat specifieke systeem je te bieden heeft. Sommige functionaliteiten gebruik je elke dag, anderen misschien wel nooit. Je kiest in ieder geval voor één CRM-pakket waarin alles geregeld is. Maatwerk CRM Vroeger was het maken van maatwerksoftware een kostbare aangelegenheid. Tegenwoordig bestaan er diverse oplossingen waarmee CRM-functionaliteiten snel op maat gemaakt kunnen worden tegen overzichtelijke kosten. Dit kan een interessante oplossing zijn als je specifieke wensen hebt die niet gangbaar zijn in de reguliere CRM-pakketten. Hybride CRM-systeem Bij de hybride oplossing bouw je met behulp van een platform zelf je eigen CRM-systeem. Voorbeelden van hybride oplossingen zijn Force.com en Betty Blocks. Zowel Force.com als Betty Blocks zijn online Platform as a Service (PaaS) oplossingen waarmee applicaties en websites ontwikkeld kunnen worden. Je hebt geen eigen hardware en software nodig en kunt zelf met teams van over de hele wereld bouwen aan je CRM-systeem. CRM software stack Bij een software stack kies je er bewust voor om verschillende applicaties aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld een sales automation applicatie van Insightly gekoppeld aan een marketing automation oplossing van Sharpspring, een service automation oplossing van Zendesk en een project management tool als Asana. Vroeger was dat heel ingewikkeld, maar tegenwoordig is het koppelen van softwareoplossingen vaak goed te doen. Leveranciers bieden soms kant-en-klare interfaces en er zijn ook tools beschikbaar om softwareoplossingen aan elkaar te knopen. Een van de populairste...